การบรรยายพิเศษในหัวข้อ  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : นวัตกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือ“มหาวิทยาลัยนอกระบบ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : นวัตกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือ“มหาวิทยาลัยนอกระบบ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความสนใจในการเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Leave a Reply

Your email address will not be published.